Lajijaoston perustaminen

Tässä ohjeessa on kerrottu, kuinka lajijaosto perustetaan ja miten lajijaoston on toimittava vuosittain saadakseen TUrVoKe ry:n tarjoamat edut lajijaostoille, joita ovat mm:

  • Vuosittainen toiminta-avustus

  • Projektiavustukset järjestettäessä Tampereen yliopistolla:llä kilpailuja, turnauksia ja sarjoja sekä osallistuttaessa ulkopuolisten järjestämiin tapahtumiin

Vaatimukset uudelle lajijaostolle

TUrVoKe ry:n perusperiaatteena on, että sillä on yhtä lajia kohti yksi lajijaosto. TUrVoKe ry:n hallitus käsittelee kokouksessaan sille toimitetut uuden lajijaoston dokumentit ja tekee niiden perusteella päätöksen lajijaoston hyväksymisestä TUrVoKe ry:n alaisuuteen. Päätöstä tehtäessä arvioidaan erityisesti sitä, kuinka jaosto on suunnitellut toimintansa vuosittaisen jatkuvuuden.

Lajijaosto voidaan hyväksyä TUrVoKe ry:n alaisuuteen sen toimitettua TUrVoKe ry:n hallituksen käsittelyyn:

  • Säännöt (Sääntöjä tehtäessä noudatetaan mallisääntöjä.)

  • Toimintasuunnitelma

  • Talousarvio

  • Perustamiskokouksen pöytäkirja

  • Tietolomake ja toiminta-avustusanomus

Säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio kannattaa hyväksyttää TUrVoKe ry:n hallituksella ennen perustamiskokouksen pitämistä, ettei niitä tarvitse käsitellä uudestaan.

Lajijaostoksi hyväksymisen yhteydessä TUrVoKe ry:n hallitus voi myöntää uudelle lajijaostolle starttirahan toiminnan käynnistämiseen.

Yleiset lajijaosto-ohjeet

Lajijaoston vuosittaiset velvoitteet, jotta se voi saada TUrVoKe ry:n tarjoamat edut:

  1. Lajijaoston tulee olla TUrVoKe ry:n hallituksen hyväksymä.

  2. Jokaisen lajijaoston tulee järjestää lukuvuoden aikana ainakin yksi tapahtuma, esimerkiksi kurssi tai sarja, johon jokaisen Tampereen yliopiston opiskelijan on mahdollista osallistua. Tapahtumaan voi hakea Projektiavustusta.

  3. Lajijaoston on osallistuttava TUrVoKe ry:n kevät- ja syysyleiskokoukseen.

  4. Lajijaoston tulee olla edustettuna syksyn liikunta- ja hyvinvointimessuilla. Edustus tapahtuu lajijaostoesittelynä messuständillä tai muulla erikseen sovittavalla tavalla.

  5. Lajijaoston on osallistuttava aktiivisesti TUrVoKe ry:n järjestämiin lajijaostotapaamisiin. Tapaamisissa on oltava vähintään yksi henkilö per lajijaosto. TUrVoKe ry:n lajijaostovastaava toimii tapaamisten kokoonkutsujana.

  6. Lajijaoston tulee toimittaa 10.5. mennessä tietolomake ja toiminta-avustusanomus vaadittavine liitteineen liikuntatoimistolle.

Mallisäännöt

Aloittavan lajijaoston Temppu-mallisäännöt löydät täältä.

Toiminta-avustus

Lajijaosto voi hakea toiminta-avustusta vuosittain keväisin. TUrVoKe ei enää myönnä toiminta-avustuksia. Toiminta avustukset myöntää 2023 eteenpäin TREY. Lisää tietoa https://trey.fi/jarjestot/jarjestopalvelut/avustukset


Toiminta-avustuksella on tarkoitus kattaa lajijaoston normaalista toiminnasta aiheutuvia kuluja. Yksittäisten tapahtumien ja matkojen kuluja voidaan korvata projektiavustuksella.

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi.

Projektiavustus

Projektiavustuksilla tuetaan taloudellisesti erilaisten projektien toteuttamista. Projektit jakautuvat yleensä jompaankumpaan seuraavista ryhmistä: Itse järjestetyt tapahtumat tai osallistuminen muiden järjestämiin tapahtumiin. Projektiavustusta voidaan myöntää lisäksi yksittäisille TUrVoKe ry:n jäsenille.

Projektien tulee olla avoimia ja niihin tulee voida osallistua koko TUrVoKe ry:n jäsenistön tai vähintään lajijaoston oman jäsenistön. Pienemmille ryhmille rajattuja projekteja ei tueta.

Avustusta haetaan projektiavustusanomuksella projektin jälkeen. Ota yhteyttä TUrVoKe ry:n, mikäli olet epävarma projektin eri kululajien avustuskelpoisuudesta. Projektiavustus voidaan myöntää ennakkoon vain harvoissa erityistapauksissa, kuten taloudellisesti poikkeuksellisen suurissa projekteissa. Ennakkoon myönnetyistä projektiavustuksista tulee toimittaa projektin jälkeen loppuraportti, jonka perusteella myönnetty avustus tarkistetaan.

Käsittelyaikataulu

TUrVoKe ry:n hallitus käsittelee projektiavustukset kootusti neljä kertaa vuodessa. Projektiavustusanomukset tulee toimittaa liikuntatoimistolle käsittelyyn viimeistään:

  • 10.2.

  • 10.5.

  • 10.9.

  • 10.12.

Hallitus käsittelee anomukset näitä päivämääriä seuraavassa kokouksessa.

Myöntämisen periaatteet

  1. Projektiavustusta myönnetään maksimissaan 500€ / projekti.

  2. Projektiavustusta myönnetään maksimissaan puolet tapahtumakuluista. Puolet tulee kerätä osallistumismaksuina ja muina tuottoina.

  3. Projekti voi toimia lajijaoston varainhankintana. Projektiavustusta myönnetään maksimissaan 100€ ylijäämään asti.

  4. Projektin kuluihin hyväksytään vain suoraan tapahtuman järjestämiseen liittyvät kulut. Kulut on eriteltävä ja avattava anomukseen mahdollisimman tarkasti. Suoria kuluja ovat esim.

   • tuomarikulut

   • tilavuokrat

   • välinehankinnat tapahtumaa varten (esimerkiksi välinevuokrat)

   • tapahtumassa tarvittava tarjoilu

  5. Tamppi Areenalla järjestettävistä tapahtumista ei peritä tilavuokraa.

  6. Projektin järjestämiseen liittyviä kohtuullisia oman auton käyttökuluja voidaan maksaa matkaerittelyn mukaan 0,15€/km.

  7. Projektiavustus tulee anoa viimeistään 3kk projektin päättymisen jälkeen.

  8. Avustuksen myöntäminen muiden järjestämiin tapahtumiin

Tukea voivat saada vain TUrVoKe ry:n alaiset lajijaostot sekä yksittäiset henkilöt, jotka ovat TUrVoKe ry:n jäseniä. Seuraavat säännöt ovat ohjeellisia, eivät ehdottoman sitovia.

Lajijaostot

Tuen myöntämiseksi tapahtuman tulee liittyä olennaisesti lajijaoston toimintaan. Yksittäisen lajijaoston edustajan osallistuessa tapahtumaan sen tulee olla lajijaoston toiminnan kannalta hyödyllistä. Lajijaoston lähettäessä useita yksilöitä edustamaan lajijaostoa sovelletaan joukkueiden tukiperusteita, kuitenkin vain, jos edustajina on vähintään viisi henkilöä.

Lajijaoston lähettäessä useita joukkueita samaan tapahtumaan, myönnetään tuki joukkueiden yhteenlaskettujen osallistumiskulujen mukaan. Miesten ja naisten sarjoihin osallistuvat joukkueet voivat kuitenkin saada erilliset avustukset.

Tuen ohjeellinen määräytymisperuste:

  1. Joukkueiden osallistumismaksuista 80% 300 euroon asti ja 20% ylimenevältä osalta 800 euroon asti.

  2. Yksittäisten lajijaostoa edustavien henkilöiden osallistumismaksuista 80 % 100 euroon asti ja 10% ylimenevältä osalta 300 euroon asti.

  3. Ellei tapahtumaan ole osallistumismaksua, voi lajijaosto hakea tukea matkakuluihin seuraavasti:

   • Yksittäisille pelimatkoille tukea ei saa

   • Kotimaan matkoihin myönnetään harkinnan mukaan max. 20% matkakuluista halvimmalla kulkuneuvolla (opiskelijalipun hinta)

   • Oman auton käyttökulut lasketaan 0,15€/km mukaan, josta voi saada max. 20% tukea.

  4. Ulkomaanmatkoihin voidaan myöntää harkinnanvarainen joukkuekohtainen (ei yksittäisille henkilöille) max. 100 euron matkatuki.

Yksittäiset TUrVoKe ry:n jäsenet

Tuen ohjeellinen määräytymisperuste:

  1. Osallistumismaksuista 80% 100 euroon asti ja 20% ylimenevältä osalta 300 euroon asti.

  2. Ellei tapahtumaan ole osallistumismaksua, voi henkilö hakea tukea matkakuluihin seuraavasti:

   1. Kotimaan matkoihin myönnetään harkinnan mukaan max. 20% matkakuluista halvimmalla kulkuneuvolla (opiskelijalipun hinta)

   2. Oman auton käyttökulut lasketaan 0,15€/km mukaan, josta voi saada max 20% tukea.

Avustuksen takaisinperintä

Ennakkoon myönnetty projektiavustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin, mikäli:

 • Taloudellinen toteuma poikkeaa merkittävästi arvioidusta

 • Avustus on käytetty muuhun kuin anottuun tarkoitukseen

 • Loppuraporttia ja vaadittuja liitteitä ei ole toimitettu kuukauden kuluessa projektin päättymisestä.

Projektiavustusanomus

Lomakkeen ja täyttöohjeita löydät täältä tai täältä.

YTHS-saunan siivous

Lajijaostojen on mahdollista hankkia tuloja hoitamalla YTHS-saunan avaamista ja siivoamista. Saunavastaava tiedottaa vapaista vuoroista ja vastaa saunan avaamiseen ja siivoamiseen liittyviin kysymyksiin.

YTHS-saunan siivousvuorojen sähköpostilistalle jaosto pääsee ottamalla yhteyttä saunavastaavaan.