Akateeminen Mahti ry

Tampereen Akateeminen Mahti on Tampereen korkeakouluyhteisön keskustakampuksella toimiva liikuntaseura, jonka tehtävänä on pitää huolta, että opiskelijoilla on mahdollisuuksia liikkua monipuolisesti, mieleisellään tavalla ja iloisin mielin. Mahdin alla toimii kymmenen lajijaostoa ja erilaisia lajikokeiluja järjestävät sporttituutorit.


Mahdin lajijaostot:


https://www.akateeminenmahti.fi/