Liikuntatuutorointi

Tampereen yliopiston opiskelijoille on lukukausittain tarjolla kahden opintopisteen opintojakso Liikuntatuutorina toimiminen (TAU.M.230). Liikuntatuutori toimii korkeakouluyhteisössä opiskelijoiden vertaistukena mahdollistaen liikuntaharrastuksia ja kannustaen liikkumaan. Liikuntatuutorointia voi tehdä killan/ainejärjestön liikuntavastaavana, urheiluseuran/lajijaoston toimihenkilönä tai yksittäisenä opiskelijana. Liikuntatuutori voi esimerkiksi aktivoida opiskelijoita vuoroille ja tapahtumiin, mahdollistaa lajijaoston toimintaa, järjestää tapahtumia tai avustaa SportUnin palveluita. Lisätiedot: markku.tamminen@tuni.fi