Henkilötietojen käsittely

TUrVoKe kerää jäsenistään henkilötietoja täyttääkseen laissa asetetut vaatimukset ja voidakseen toimia yhteistyössä Tampereen korkeakoulujen liikuntapalveluiden kanssa. Tällä sivulla on kerrottu henkilötietojen käsittelystä.

Henkilötietojen käsittelyssä tapahtuvista muutoksista viestitään seuran jäsenistölle.

Jäsenrekisteri

Rekisterinpitäjä

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry

Y-tunnus: 0951543-0

Korkeakoulunkatu 12, 33720 Tampere

Rekisteriasioita hoitava taho

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry

Korkeakoulunkatu 12, 33720 Tampere

hallitus@turvoke.fi

Tietolähteet ja kerättävät tieto

Tiedot kerätään rekisteröitävältä henkilöltä seuran jäsenmaksun maksamisen yhteydessä.

Keräämme seuraavat tiedot:

  • Koko nimi

  • Kotipaikka

  • Jäsenyyden tyyppi:

   • Rekisteröity voi olla varsinainen- tai kannatusjäsen

Tiedot kerätään, jotta seura voi ylläpitää yhdistyslain 11 § mukaista jäsenluetteloa. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet erotellaan, jotta tarkkojen jäsenmäärien ilmoittaminen SportUnille olisi mahdollista.

Henkilötietojen käsittelijät, tietojen luovutus ja tietojen säilytys

Henkilötietoja käsittelee seuran hallitus ja niitä säilytetään Avoine Oy:n tarjoamassa Yhdistysavain-palvelussa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman erillistä sopimusta. Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin henkilö on seuran jäsen.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus ilmoittamiinsa henkilötietoihin. Alla on lueteltu rekisteröidyn oikeuksia:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

 2. Oikeus tietojensa oikaisemiseen

 3. Oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen

 4. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tulee hänen ottaa yhteyttä seuran hallitukseen.

Henkilötietojen suojaamisen perusteet

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu tietoteknisin menetelmin. Hallituksen sisällä henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan tarpeellisia hallinnollisia toimenpiteitä.

YTHS-SAUNAN VARAUSREKISTERI

Rekisterinpitäjä

Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry

Y-tunnus: 0951543-0

Korkeakoulunkatu 12, 33720 Tampere

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilö

TUrVoKe:n saunavastaavana toimiva henkilö, ythssauna@gmail.com

Tietolähteet ja kerättävät tieto

Rekisteröitävältä kerätään seuraavat tiedot:

  • Koko nimi

  • Puhelinnumero

  • Sähköpostiosoite

  • Varaajan mahdollinen jäsenyys TUNI-korkeakoulussa

  • Varauksen ajankohta

Tiedot kerätään rekisteröitävältä henkilöltä saunan varauksen yhteydessä. Tietoja käytetään varauksen hoitamiseen ja laskutukseen.

Henkilötietojen käsittelijät, tietojen luovutus ja tietojen säilytys

Henkilötietoja käsittelee saunavastaava ja niitä säilytetään sähköisessä arkistossa. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman erillistä sopimusta. Henkilötietoja säilytetään vain varauksen hoitamiseen vaadittava aika (mukaanlukien varauksen laskutus).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus ilmoittamiinsa henkilötietoihin. Alla on lueteltu rekisteröidyn oikeuksia:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihinsa

 2. Oikeus tietojensa oikaisemiseen

 3. Oikeus siirtää tietonsa järjestelmästä toiseen

 4. Oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Mikäli rekisteröity haluaa käyttää oikeuksiaan tulee hänen ottaa yhteyttä saunavastaavaan.

Henkilötietojen suojaamisen perusteet

Henkilötiedot säilytetään sähköisessä järjestelmässä, joka on suojattu tietoteknisin menetelmin.