Projektiavustukset ja sponsoroinnit

Projektiavustus


Projektiavustuksia myöntävät sekä Trey että TUrVoKe.

Treyn projektiavustus

Tietoa TREYn myöntämistä projektiavustuksista pääset lukemaan TÄSTÄ

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi 


Turvokkeen projektiavustus

Kaikki projektiavustukset käsitellään tapauskohtaisesti. Projektiavustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain TUrVoKe ry:n lajijaostoille. Muille yhdistyksille ja yhteisöille, kuten killoille, avustuksia myönnetään vain erityisin perustein. Projektiavustusta voidaan myöntää lisäksi yksittäisille TUrVoKe ry:n jäsenille. 

Projektien tulee olla avoimia koko Tampereen korkeakouluyhteisön jäsenille tai vähintään lajijaoston omalle jäsenistölle. Pienemmille ryhmille rajattuja projekteja ei tueta.

Avustusta haetaan projektiavustusanomuksella projektin jälkeen. Ota yhteyttä TUrVoKe  ry:n, mikäli olet epävarma projektin eri kululajien avustuskelpoisuudesta. Projektiavustus  voidaan myöntää ennakkoon vain erityistapauksissa, kuten taloudellisesti  poikkeuksellisen suurissa projekteissa. Ennakkoon myönnetyistä projektiavustuksista tulee  toimittaa projektin jälkeen loppuraportti, jonka perusteella myönnetty avustus tarkistetaan.


Myöntämisen periaatteita


Projektiavustukset myöntää TUrVoKe ry:n hallitus harkinnan mukaan. Myöntämisen periaatteet ovat yleisiä, mutta niistä voidaan joustaa hyvistä syistä.

Sponsoroinnit

TUrVoKe myöntää myös sponsorointeja, jotka eivät ole yhtä tarkoin säädeltyjä projektiavustusten kanssa ja myönnetään projektiavustuksesta poiketen etukäteen. Sponsorointien ehdoista sovitaan tapauskohtaisesti, mutta niiden yleisimpänä ehtona on TUrVoKe ry:n mainostaminen jollain tavoin.

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi


Ota yhteyttä hyvissä ajoin, jotta asia ehditään käsitellä hallituksen kokouksessa ennen tapahtumaa. Sponsorointeja ei myönnetä jälkikäteen.

Projektiavustusanomuksen liitteet (toimivat toistaiseksi vain tuni-tunnuksilla)

Hakulomakkeen löydä tästä ja täyttöohjeen täältä.