Lajijaoston perustaminen

Tässä ohjeessa on kerrottu, kuinka lajijaosto perustetaan ja miten lajijaoston on toimittava vuosittain saadakseen TUrVoKe ry:n tarjoamat edut lajijaostoille, joita ovat mm: 

Vaatimukset uudelle lajijaostolle

TUrVoKe ry:n perusperiaatteena on, että sillä on yhtä lajia kohti yksi lajijaosto. TUrVoKe ry:n hallitus käsittelee kokouksessaan sille toimitetut uuden lajijaoston dokumentit ja tekee niiden perusteella päätöksen lajijaoston hyväksymisestä TUrVoKe ry:n alaisuuteen. Päätöstä tehtäessä arvioidaan erityisesti sitä, kuinka jaosto on suunnitellut toimintansa vuosittaisen jatkuvuuden. 

Lajijaosto voidaan hyväksyä TUrVoKe ry:n alaisuuteen sen toimitettua TUrVoKe ry:n hallituksen käsittelyyn: 

Säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio kannattaa hyväksyttää TUrVoKe ry:n hallituksella ennen perustamiskokouksen pitämistä, ettei niitä tarvitse käsitellä uudestaan. 

Lajijaostoksi hyväksymisen yhteydessä TUrVoKe ry:n hallitus voi myöntää uudelle lajijaostolle starttirahan toiminnan käynnistämiseen. 

Yleiset lajijaosto-ohjeet 

Lajijaoston vuosittaiset velvoitteet, jotta se voi saada TUrVoKe ry:n tarjoamat edut: 

Mallisäännöt

Aloittavan lajijaoston Temppu-mallisäännöt löydät täältä.

Toiminta-avustus

Lajijaosto voi hakea toiminta-avustusta vuosittain keväisin. TUrVoKe ei enää myönnä toiminta-avustuksia. Toiminta avustukset myöntää 2023 eteenpäin TREY. Lisää tietoa https://trey.fi/jarjestot/jarjestopalvelut/avustukset


Toiminta-avustuksella on tarkoitus kattaa lajijaoston normaalista toiminnasta aiheutuvia kuluja. Yksittäisten tapahtumien ja matkojen kuluja voidaan korvata projektiavustuksella.

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi.  

Projektiavustus


Projektiavustuksia myöntävät sekä Trey että TUrVoKe.

Treyn projektiavustus

Tietoa TREYn myöntämistä projektiavustuksista pääset lukemaan TÄSTÄ

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi 


Turvokkeen projektiavustus

Projektiavustuksia myönnetään pääsääntöisesti vain TUrVoKe ry:n lajijaostoille. Muille yhdistyksille ja yhteisöille, kuten killoille, avustuksia myönnetään vain erityisin perustein. Projektiavustusta voidaan myöntää lisäksi yksittäisille TUrVoKe ry:n jäsenille. 

Projektien tulee olla avoimia ja niihin tulee voida osallistua koko TUrVoKe ry:n jäsenistön tai vähintään lajijaoston oman jäsenistön. Pienemmille ryhmille rajattuja projekteja ei tueta.

Avustusta haetaan projektiavustusanomuksella projektin jälkeen. Ota yhteyttä TUrVoKe  ry:n, mikäli olet epävarma projektin eri kululajien avustuskelpoisuudesta. Projektiavustus  voidaan myöntää ennakkoon vain erityistapauksissa, kuten taloudellisesti  poikkeuksellisen suurissa projekteissa. Ennakkoon myönnetyistä projektiavustuksista tulee  toimittaa projektin jälkeen loppuraportti, jonka perusteella myönnetty avustus tarkistetaan.


Myöntämisen periaatteita


Projektiavustukset myöntää TUrVoKe ry:n hallitus harkinnan mukaan. Myöntämisen periaatteet ovat yleisiä, mutta niistä voidaan joustaa hyvistä syistä.

Sponsoroinnit

TUrVoKe myöntää myös sponsorointeja, jotka eivät ole yhtä tarkoin säädeltyjä projektiavustusten kanssa. Sponsorointien ehdoista sovitaan tapauskohtaisesti, mutta niiden yleisimpänä ehtona on TUrVoKe ry:n mainostaminen jollain tavoin.

Lisätietoja saa TUrVoKe:n hallitukselta hallitus@turvoke.fi

Projektiavustusanomuksen liitteet (toimivat toistaiseksi vain tuni-tunnuksilla)

Hakulomakkeen löydä tästä ja täyttöohjeen täältä.

ArvokisaavustusSome-ohjeistus

Kun Yliopistomme jäsenet edustava yliopistoa arvokilpailuissa, rohkaisemme urheilijoita olemaan aktiivisia sosiaalisessa mediassa. 

YTHS-saunan siivous

Lajijaostojen on mahdollista hankkia tuloja hoitamalla YTHS-saunan avaamista ja siivoamista. Saunavastaava tiedottaa vapaista vuoroista ja vastaa saunan avaamiseen ja siivoamiseen liittyviin kysymyksiin.

YTHS-saunan siivousvuorojen sähköpostilistalle jaosto pääsee ottamalla yhteyttä saunavastaavaan.