Jäsenyys

HENKILÖJÄSEN

TUrVoKe:n varsinaiseksi tai kannattavaksi henkilöjäseneksi voit liittyä täyttämällä alla olevasta linkistä aukeavan lomakkeen. Jäsenyys on toistaiseksi voimassa oleva ja kustantaa 0€ lukukaudelle 2023-24.


!!! LIITY TÄSTÄ !!!


Hakija on velvoitettu vuosittain maksamaan syysyleiskokouksen päättämä kannatus- tai jäsenmaksu. (jos maksun suuruus on 0 euroa, ei toimenpiteitä vaadita) 


Säännöistä:

3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.


5 § Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Ero tulee voimaan heti kun erottamiseen edellyttävät ehdot on todettu. 


YHTEISÖJÄSEN

TUrVoKe:n yhteisöjäseneksi voit liittyä maksamalla jäsenmaksun yhdistyksen tilille. Jäsenmaksu on lukuvuosikohtainen (1.8. - 31.7.)

IBAN: FI98 8000 1971 0735 32

BIC: DABAFIHH

Viesti: Yhteisön koko nimi

Summa