Hallitus- ja toimihenkilöhaku

Hallitushaku 2024 // Boardsearch 2024 

TUrVoKe ry:n toiminta sopii kaikille vuosikurssista huolimatta eli ei siis haittaa vaikkei toiminnasta mitään tiedä. Tärkeintä on että intoa tekemiseen riittää :)


Edut:

Pääsee edistämään opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksia/toimintaa :)

Ilmaiset kerhotekstiilit (tekninen t-paita sekä kausihatut)

Ilmaisiin hallituksen virkistäytymisiin pääsy 

Liikuntamaksun verran hallituspalkkiota (88€ riihikuivaa kauden päätteeksi)


Pestikuvaukset:

Puheenjohtaja

Kasaa Hallituksen yleiskokouksessa. Vastaa hallituksen kaikista toimielimistä ja järjestää sekä valmistelee hallituksen kokoukset ja yleiskokoukset. 


Varapuheenjohtaja

Auttaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään. Puheenjohtajan ollessa estynyt, pystyy pitämään kokoukset hänen puolestaan. Yleensä on ollut yhdistettynä toiseen pestiin.


Sihteeri

Toimii hallituksen kokouksissa ja yleiskokouksissa sihteerinä ja avustaa myös puheenjohtajaa tarvittaessa.


Rahastonhoitaja

On vastuussa yhdistyksen raha-asioista. Maksaa muun muassa yhdistyksen laskut, palkat sekä pitää kirjaa menoista.


Tapahtumavastaava

On vastuussa yhdistyksen tapahtumien järjestämisestä. TUrVoKe järjestää perinteisesti Wappuna taisteluiden yön, aamuverryttelyn sekä muina vuoden aikoina Talviliikuntaviikon, Hervannan ympärijuoksun sekä Lentopalloturnauksen.


Lajijaostovastaava

Toimii yhteyshenkilönä TUrVoKe ry:n lajijaostoille. Avustaa uusien lajijaosten (liikuntakerhojen) perustamisessa ja järjestää liikuntamessut.


Liikuntajaostovastaava

Toimii yhteyshenkilönä kiltojen liikuntavastaaville. Organisoi ja neuvoo liikuntajaostoa, joka koostuu kaikkien kiltojen liikuntavastaavista.


Viestintävastaava

On vastuussa TUrVoKe ry:n viestintäkanavista ja tiedottamisesta. TUrVoKe ry:llä on Nettisivut, Facebook, Instagram ja Telegram tiedotuskanava.


Hankinta ja yhteistyövastaava

Hankkii tapahtumiin sponsoreita ja on vastuussa yhdistyksen hankintojen suorittamisesta (esim. uusien liikuntavarusteiden).

!!! HAE TÄSTÄ !!!

https://forms.office.com/e/diJwWkjFL5 

!!! APPLY HERE !!!

TUrVoKe's activities are suitable for everyone, regardless of the annual course, so it doesn't matter if you don't know anything about the job. The most important thing is that you have enough enthusiasm to do it :) 


Advantages:

Gets to promote students' sports opportunities/activities

Free club textiles (technical t-shirt and seasonal hats) 

Access to free board refreshments evenings

Board bonus equal to the sports fee (88€ money) 


Descriptions: 

Chairperson

Gather at the General Assembly of the Board. Responsible for all the board's institutions and organizes and prepares board meetings and general meetings. 


 Vice chairperson

Assists the chairman in his duties. If the chairman is disabled, you can hold the meetings on his behalf. It has usually been combined with another duties.


Secretary 

Serves as secretary at board meetings and general meetings and also assists the chairman when necessary.


Treasure

Is responsible for the financial affairs of the association. Pays, among other things, the association's invoices, salaries and keeps records of expenses.


Event manager

Is responsible for organizing the association's events. TUrVoKe traditionally organizes taisteluidenyö and aamuverryttely during wappu and at other times of the year the Winter Sports Week, the Hervanta Run and  a Volleyball Tournament.


Sports club manager

Acts as contact person for TUrVoKe's sport clubs. Assists in establishing new sports clubs and organizes sports fairs.


Sports department manager

Acts as a contact person for the sports managers of the guilds. Organizes and advises the sports division, which consists of the sports representatives of all the guilds.


Communications officer 

Is responsible for TUrVoKe's communication channels and information. TUrVoKe has a website, Facebook, Instagram and Telegram channel.


Procurement and cooperation manager 

Gets sponsors for the events and is responsible for making purchases for the association (e.g. new exercise equipment).